The Estella Apartment for Rent

 • 22 Per Month
  • Phòng Ngủ :

   2
  • Phòng Tắm :

   2
  • Area :

   104 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   4137
  • Posted on :

   21/01/2013
  Agent : Tuan Ba
 • 18 Per Month
  • Phòng Ngủ :

   2
  • Phòng Tắm :

   2
  • Area :

   105 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   4004
  • Posted on :

   12/01/2013
  Agent : Tuan Ba
 • 20 Per Month
  • Phòng Ngủ :

   2
  • Phòng Tắm :

   2
  • Area :

   104 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   2838
  • Posted on :

   08/10/2012
  Agent : Tuan Ba
 • 22 Per Month
  • Phòng Ngủ :

   2
  • Phòng Tắm :

   2
  • Area :

   125 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   2407
  • Posted on :

   17/09/2012
  Agent : Tuan Ba
 • 24 Per Month
  • Phòng Ngủ :

   3
  • Phòng Tắm :

   3
  • Area :

   142 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   1527
  • Posted on :

   17/08/2012
  Agent : Tuan Ba
 • 20 Per Month
  • Phòng Ngủ :

   3
  • Phòng Tắm :

   2
  • Area :

   126 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   2893
  • Posted on :

   10/10/2012
  Agent : Tuan Ba
  Hot

Gửi tới Bạn bè

Email Agent for Bất Động Sản Tăng Chất Lượng