Ban biet thu Thao Dien duong Nguyen Van Huong

 • 31000 
  • Phòng Ngủ :

   5
  • Phòng Tắm :

   5+
  • Area :

   650 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   2580
  • Posted on :

   26/09/2012
  Agent : Tuan Ba
 • 32000 
  • Phòng Ngủ :

   5
  • Phòng Tắm :

   5
  • Area :

   650 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   1723
  • Posted on :

   23/08/2012
  Agent : Tuan Ba
 • 45000 
  • Phòng Ngủ :

   5
  • Phòng Tắm :

   5
  • Area :

   700 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   1700
  • Posted on :

   22/08/2012
  Agent : Tuan Ba
  Bán

Gửi tới Bạn bè

Email Agent for Bất Động Sản Tăng Chất Lượng